Djelatnosti društva


AlcinaAlcina d.o.o. je neovisno trgovačko društvo posvećeno unapređenju strategije, poslovanja, poslovnog odlučivanja,tehnologije i izvrsnosti, te promicanju suradnje s klijentima iz industrije i tijela državne uprave u Hrvatskoj i inozemstvu.

Alcina se bavi:

 • poslovnim savjetovanjem
 • savjetovanjem vezanim za operacije spajanja i preuzimanja trgovačkih društava te poslovna restrukturiranja i prikupljanje kapitala
 • Alcina je i ovlašteni savjetnik za Progress tržište kapitala pri ZSE (https://progress.market/hr/advisors)
 • razvojem, ugradnjom i održavanjem posebnih informatičkih i upravljačkih sustava za mjerenje parametara i smanjenje onečišćenja okoliša
 • analizom parametara onečišćenja okoliša
 • razvojem i integracijom meteoroloških i agro-meteoroloških sustava
 • upravljanjem i optimizacijom industrijskih procesa
 • poboljšanjem energetske efikasnosti stambenih, poslovnih i industrijskih objekata
 • re-commissioningom objekata (poboljšanje energetske efikasnosti uz minimalno ulaganje)
 • energetskim certificiranjem i energetskim auditingom objekata

 

Alcina nudi IT nadzorne i upravljačke sustave te rješenja za razna područja i industrije

 • Poljoprivreda i biljke
  • Akva-kultura
  • Evapotranspiracija i komercijalno navodnjavanje
  • Navodnjavanje i kontrola kanala
  • Staklenici
  • Znanost o tlu i vlažnost tla
  • Vrijeme i klima
  • Mikro-meteorologija
 • Građevinarstvo / postrojenja
  • Akustičko inženjerstvo
  • Građevinske strukture
  • Građenje
  • Zelene zgrade i zeleni krovovi
  • Monitoring brana – strukturni nadzor
  • Seizmički monitoring
  • Vrijeme i klima
 • Proizvodnja
  • Kvaliteta zraka i onečišćenja
  • HVAC
  • Proizvodni postupci
  • Ispitivanje i karakteristike vozila
  • Kvaliteta vode
  • Vrijeme i klima
 • Rudarstvo
  • Kvaliteta zraka i onečišćenja
  • Rudarstvo
  • Seizmika
  • Stabilnost kosina
  • Znanost o tlu i vlaga tla
  • Razina vode i protoka
  • Kvaliteta vode
  • Vrijeme i klima
 • Prirodni resursi
  • Voda
  • Vrijeme/klima
  • Kvaliteta zraka i onečišćenja
  • Obalni monitoring
  • Kompostiranje
  • Ekologija
  • Odlagališta otpada
  • Oceanografija
 • Komunalije i energija
  • Geotermalna energija
  • Zelene zgrade i zeleni krovovi
  • Hidroenergija
  • Odlagališta otpada
  • Nafte i plina
  • Solarna energija
  • Vrijeme i klima
  • Energija vjetra
 • Transport
  • Vrijeme/klima
  • Monitoring mostova
  • Pločnik i ceste
  • Željeznički nadzorni sustavi
  • Ispitivanje i karakteristike vozila