Senzor temperature i vlažnosti

Senzor T i RH mjeri temperaturu i relativnu vlažnost zraka u okolini stanice. Parametri izmjereni ovim senzorima su ulazne veličine za modele nastanka infekcija i evaporacije. (ako se ne kupi skupi senzor za evaporaciju).

Senzor temperature i vlažnosti zraka T/RH sonda TRH3:

  • raspon mjerenja:
    • temperatura: -40 ℃ do + 60 ℃
    • vlažnost: 0 do 100% RH
  • točnost:
    • temperatura: ± 0,15 ℃
    • vlažnost: ± 1,0% RH

Temperature i relativna vlažnost zraka su parametri koji su izuzetno važni i za vegetaciju biljke i za modele razvoja bolesti i štetnika.