Privacy policy


Politika kvalitete i zaštita okoliša

Kao takva, tvrtka je orijentirana i posvećena trajnom unapređenju procesa i usluga kako bi se postiglo i održalo kontinuirano zadovoljstvo klijenata te stalna briga o zaštiti okoliša. Sukladno odluci o uspostavi integriranog sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001) i okolišem (ISO 14001) uprava Alcine d.o.o. je donijela politiku kvalitete i okoliša kojom je izrazila svoju posvećenost:

Alcina

  • kontinuiranom nadzoru nad proizvodima i procesima, njihovom usavršavanju kako bi se zadovoljile potrebe klijenata te stalno unaprijeđivao integrirani sustav upravljanja
  • poštivanju i usklađivanju sa zakonskim i ostalim propisima koji se odnose na poslovanje naše tvrtke
  • postavljanju ciljeva kvalitete i okoliša te nadzor nad postavljenim ciljevima
  • kontinuiranom nadzoru nad značajnim aspektima okoliša
  • stalnoj edukaciji zaposlenika u cilju povećanja kompetentnosti i kvalifikacija, zadovoljstva klijenata i smanjenja negativnih utjecaja na okoliš
  • trajnom smanjenju stupnja onečišćenja okoliša te prevenciji aktivnosti koje mogu rezultirati onečišćenjem

Ivan Vrdoljak, direktor

svibanj, 2013.

Alcina je uvela upravljanje kvalitetom i okolišem 2011. godine. Det Norske Veritas je auditor Alcina d.o.o. za sustave ISO.