Alcina meteo za ratare


Alcina agrometeorološke stanice i software za ratare

psenicaRatari znaju da je svaka kultura stalno ugrožena od biljnih bolesti i štetnika. Biljne bolesti i štetnici se razvijaju pod odgovarajućim meteorološkim uvjetima. Alcinina meteorološka stanica mjeri sve parametre koji su bitni za razvoj bolesti i štetnika na temelju kojih se donose odluke o trenutku za primjenu odgovarajućih pesticida. Podaci sa Alcina meteorološke stanice su korisni i za odlučivanje o radovima i agrotehničkim mjerama koje bi trebali poduzeti. Alcina software kontinuirano prima i na vašem računalu memorira sve parametre koji su izmjereni na stanici. Alcina meteorološka stanica može mjeriti temperaturu zraka i tla, relativnu vlažnost zraka, količinu oborina, temperaturu i vlagu na razini lista biljke, UV zračenje, brzinu i smjer vjetra, evaporaciju (hlapljenje – bitno za navodnjavanje i procjenu o sušenju zemljišta).

Svi podaci o izmjerenim veličinama iz prethodnih godina dostupni su na vašem računalu. U odnosu na dužinu perioda bilježenja memorirani podaci će vam omogučiti  sve bolji uvid u mikroklimatske prilike vašeg usjeva te će se nakon višegodišnjih komparacija pretvoriti u vrijedno iskustvo oko zaštite i navodnjavanja u korist svakog narednog proizvodnog ciklusa.

 

Alcina meteo za voćare

Više informacija

Alcina meteo za proizvođače povrća

Više informacija

Alcina meteo za vinogradare

Više informacija

Standardna agro-meteorološka stanica

Više informacija