Alcina meteo za vinogradare


Alcina agrometeorološke stanice i software za vinogradare

Vinova lozaVinogradari su svakodnevno suočeni sa brojnim problemima i rizicima. Odgovarajuća Alcina meteorološka stanica i Software omogućiti će proizvodaču uvid u brojne parametre na temelju kojih će donositi kvalitetne i pravovremene odluke. To će mu značajno pomoći u  postizanju optimalne proizvodnje u smislu uroda, troškova i rizika. Za efikasnu zaštitu od bolesti i štetnika nužno je raspolagati sa točnim podacima. Na temelju dobivenih podataka i vlastitog iskustva ili zaštitarskih savjeta provodit ćete odgovarajuće postupke. Alcina software će vam na temelju izmjerenih parametara na metorološkoj stanici prikazati moguće infekcije tipičnim bolestima te stupanj razvoja pojedine bolesti ili štetnika. Na temelju stupnja razvoja bolesti ili štetnika odabrat ćete odgovarajuće sredstvo zaštite kao i vrijeme u kojem ga treba primijeniti  u nasadu. Alcina software je izuzetno pouzdan za prediviđanje prve i druge infekcije peronospore i sive pljesni.

Alcina agrometeorološka stanica koristit će svakom vinogradaru kao neupitan izvor podataka o dinamici razvoja bolesti i štetnika u vlastitom nasadu te za izbor najboljih zaštitnih sredstava za pojedinu situaciju. Podaci o vremenskim prilikama i njihovom utjecaju na proizvodnju u prethodnim godinama odlična su osnova za predviđanje kvalitete berbe koja vam predstoji.

 

Alcina meteo za voćare

Više informacija

Alcina meteo za proizvođače povrća

Više informacija

Alcina meteo za ratare

Više informacija

Standardna agro-meteorološka stanica

Više informacija