Modul za solarno napajanje

Modul za solarno napajanje služi za punjenje akumulatora koji napaja sve komponente stanice električnom energijom. Stanice mogu biti i bez ovog modula ako se može osigurati napajanje iz električne mreže. Modul za solarno napajanje daje dovoljno energije da stanica može raditi 3 dana u uvjetima minimalnog dnevnog svjetla.

SP-30 Solarni panel:

  • Maksimalna snaga: 32 Watt
  • Napon na vrhuncu: 17,4 VDC
  • Trenutna struja na vrhuncu: 1.21A
  • Izborni USM 30 nosač

Solarni panel je opcija za stanicu koja može biti napajana i mrežnim naponom. Solarni panel stanici omogućava energetsku autonomiju. Stanica može tri dana raditi u uvjetima minimalne svjetlosti. Solarni panel ne smije biti u sjeni nekog objekta ili vegetacije!