Senzor za temperaturu zemlje


Senzor za temperaturu zemlje

Ovaj senzor se postavlja na nekoj od relevantnih dubina za nasad koji se promatra. Dubine se kreću od 5 do 50 cm. Temperatura zemlje utječe na dinamiku prirodnih procesa biljaka, bolesti i štetnika.

GT2 univerzalna temperaturna sonda:

  • Mjerno područje: – 40 ° C do + 90 ° C
  • Točnost:
    • ± 0,3 ° C (- 20 do 40 ° C)
    • ± 0,5 ° C (- 40 do + 60 ° C)
    • ± 0,7 ° C (+ 60 do +90 ° C)

Univerzalna temperaturna sonda je precizan i robustan senzor. Može podnijeti i kiselost tla i oborina.