Senzor za temperaturu lista


Senzor temperature lista

Senzor mjeri temperaturu na razini lista biljke. Parametri dobiveni ovim senzorom su važni za izračunavanje orošenja na listu, te kao ulazni parametri za modele nastanka infekcija.

GT2 univerzalna temperaturna sonda:

  • Mjerno područje: – 40 ° C do + 90 ° C
  • Točnost:
    • ± 0,3 ° C (- 20 do 40 ° C)
    • ± 0,5 ° C (- 40 do + 60 ° C)
    • ± 0,7 ° C (+ 60 do +90 ° C)

Univerzalna temperaturna sonda je precizan i robustan senzor. Može podnijeti i kiselost tla i oborina. Temperatura lista je bitan parametar za modele koji prognoziraju razvoj bolesti i štetnika. Ovaj podatak daje i uvid u mnogućnost orošenja na listovima što je zajedno sa temperaturom lista i zraka presudno za razvoj gljivičnih infekcija.