Senzor uv zračenja

Senzor UV zračenja mjeri gustoću toka sunčevog zračenja (Wat/m2) za vidni kut od 180 stupnjeva. Parametar izmjeren ovim senzorom je jedna od ulaznih veličina za neke modele nastanka infekcija te za izračunavanje evaporacije i evapotransportacije (ako se ne kupi skupi senzor za evaporaciju). Ovaj senzor je otporan na sve atmosferske prilike.

NSOL Senzor ukupnog zračenja – Pyrgeometer senzori
Specifikacije:
Općenito:

 • raspon temperature: -40 do +80 C
 • raspon: 0 – 2000 W/m²
 • senzor temperature: Termistor
 • senzor temperature: Može se dodati prema želji korisnika

Pyranometer (za kratki val):

 • pyranometer ISO klasifikacija: Druga klasa
 • spektar: 305 – 2800 nm
 • kalibracijska sljedivost

WRR Pyrgeometer (za dugi val)

 • spektar: 4.500 – 50.000 nm
 • kalibracijska sljedivosti: NIST
 • prozor krajnji pomak @ 1000 W/m2 sunčevo zračenje  < W/m²
 • snaga grijanja: 5 Watt @ 12VDC

Parametar izmjeren ovim senzorom služi kao ulazni podataka za izračunavanje evaporacije/evapotransporta te kao ulazni podatak za neke modele razvoja bolesti i štetnika.