Alcina agro-meteorološka stanica senzorima spojenim na stanicu (a nalaze se u vašem nasadu) kontinuirano mjeri parametre te ih preko data loggera (centralna jedinica za obradu podataka – u osnovi robusno industrijsko računalo) obrađuje i šalje u pravilnim intervalima putem Free-banda/GSM/GPRS/UMTS modema do računala koje prikuplja, memorira i prikazuje podatke. Računalo koje prima podatke i obrađuje ih, može biti:

 1. server računalo u tvrtci Alcina kojem korisnik pristupa preko svojeg PC računala i interneta koristeči web-browser
 2. PC računalo kod korisnika na koje stižu podaci sa agrometeorološke stanice a idu direktno na korisnikovo računalo.

Prva opcija daje mogućnost korištenja Alcina softwarea za predviđanje nastanka bolesti i razvoja štetnika. Korisnik mora imati pristup internetu i plaćati mjesečnu pretplatu nekoj telekom firmi. Ova opcija također omogućuje korištenje savjetovanja najboljih zaštitara koji mogu davati savjete na temelju podataka koji su izmjereni točno u vašem nasadu.

Druga opcija podrazumijeva da podaci dolaze samo na vaše računalo i da ih samo vi možete vidjeti i na temelju njih planirati svoje postupke. U ovom slučaju koristi se Free-band tako da korisnik nema troškove mjesečne pretplate na internet i prijenos podataka kroz bežičnu mrežu. Obje varijante softwarea i komunikacije omogućuju spremanje podataka koji su izmjereni kao i prikaz u obliku grafova ili tablice. Izmjereni i preneseni podaci su memorirani na računalu i može im se pristupit uvijek.

Alcina agrometeorološka stanica se sastoji od:

 • data-loggera – računala koje upravlja radom cijele stanice
 • senzora temperature zraka
 • senzora relativne vlažnosti zraka
 • senzora za smjer i brzinu vjetra
 • senzora količine oborina
 • senzora za vlažnost lista (minimalno jedan za najniže listove)
 • senzora temperature lista biljke (minimalno jedan za najniže listove)
 • senzora temperature tla
 • senzora vlažnosti tla
 • senzora UV zračenja
 • senzora za atmosferski tlak
 • senzora točke rosišta (može se i izračunavati – nije nužan)
 • senzora za evaporaciju (hlapljenje – može se i izračunavati, za instalaciju je nužno imati mogućnost automatskog punjenja senzora vodom!). Ovaj senzor je bitan za usjeve koje je moguće navodnjavati – u protivnom mu je praktična vrijednost minimalna