Senzor UV zračenja

Više informacija

Senzor atmosferskog tlaka

Više informacija

Senzor evaporacije

Više informacija

Senzor za vlažnost lista

Više informacija

Senzor za temperaturu lista

Više informacija

Senzor za vlažnost zemlje

Više informacija

Senzor za temperaturu zemlje

Više informacija

Senzor za količinu oborina

Više informacija

Senzor T i RH zraka

Više informacija

Senzor smjera i brzine vjetra

Više informacija

Modul za solarno napajanje

Više informacija

Data logger sa GPRS modemom

Više informacija
.