Što sve moram kupiti ili imati za kompletnu agrometeorološku postaju?

Potrebno je imati senzore za veličine koje se žele mjeriti, data logger koji očitava izmjerene veličine te ih preko modema šalje na PC računalo. Potrebno je da sustav ima bežični modem (RF ili GSM/EDG/GPRS/UMTS) za prijenos podataka. Najjeftiniji sustavi nemaju modem već se podaci prikazuju na displayu na samoj postaji (u tom slučaju korisnik mora ići do postaje da bi vidio izmjerene podatke). Napredniji sustavi šalju podatke na definiranu IP adresu (na korisnikov PC koji mora imati internet pristup). Na PC-u mora postojati softver za prijem i prikaz podataka koji stižu sa postaje.

Kakvo je napajanje meteorološke postaje?

Postaje mogu imati solarne panele ili mogu imati napajanje iz mreže uz ispravljač za istosmjernu struju.

Nakon kupnje kompletnog sustava koje još troškove imam?

Ako je riječ o mini sustavu sa RF modemom, korisnik nema nikakvih izdataka nakon početne investicije. Ako je korisnik kupio modem koji koristi telekom mrežu, korisnik mora plaćati 20-50 kn mjesečno za prijenos podataka sa postaje do PC-a. Korisnik može kupiti i softver za predviđanje meteoroloških prilika (uz nadoplatu). Korisnik može kupiti i softver za predviđanje rizika razvoja štetnika i biljnih bolesti (uz nadoplatu). Korisnik se može pretplatiti i na agrozaštitarsko savjetovanje (cijena ovisi o tipu usjeva, površini koja se štiti, broju postaja koje daju podatke koje savjetnik mora analizirati itd.). Korisnik može kupiti uslugu održavanja softvera – istu uslugu može dobiti i u slučaju da nastupe problemi sa softverom, gubitkom podataka i sl.

Kako se odabire lokacija postaje?

Potrebno je odabrati lokaciju koja je tipična za područje koje se monitorira. Ako se žele meteorološki podaci za meteorološke potrebe – mjerenje je najbolje na lokaciji koja je otvorena na sve vjetrove i ima tipične vremenske uvjete (bez sjena, bez zaklona, dalje od vode i sl.). Ako se postaja koristi za agr-meteorologiju, postaja mora biti na lokaciji koja je tipična za površinu i dovoljno blizu biljkama/usjevima. Na brežuljkastom voćnjaku, stanica se postavlja u udolinu koja je vlažnija i gdje je rizik od razvoja bolesti i štetnika veći itd.

Mogu li sam instalirati postaju i softver?

Da.

Je li potrebna priprema lokacije za postavljanje postaje?

Preporučljivo je:

 • postaviti postaju na betonsku podlogu radi stabilnosti (da je ne obori vjetar)
 • ograditi postaju da se zaštiti od krađe i oštećivanja
 • postaviti osnovno uzemljenje (nekoliko pocinčanih traka od postaje do zemlje)
 • dovesti struju na lokaciju
 • dovesti tekuću vodu ako se želi mjeriti evaporacija (hlapljenje)

Mogu li naručiti instalaciju postaje?

Da, cijena ovisi o udaljenosti do lokacije i broju radnih sati za instalaciju. Korisnik mora sam pripremiti ogradu, temelje, napajanje strujom (ako nije kupio solarne panele)…

Koliko traje garancija na postaju i softver?

Godinu dana na sve komponente sustava i softver.

Je li potrebno održavati dijelove sustava? Ako da, koje i kako?

Korisnik sam može i treba održavati senzore na postaji:

 • vjetrokaz mora biti mobilan
 • anemometar (brzina vjetra) mora biti čitav (oštećenja od tuče dovode do lomova ili deformacija)
 • senzor UV zračenja mora biti čist (stakleni pokrivač je potrebno prebrisati da se ukloni prašina)
 • kišomjer je potrebno prebrisati (na lijevku se nakuplja prašina)
 • solarni paneli (ako ih sustav ima) moraju imati čistu površinu – brisanje prašine
 • senzori temperature zraka/vlage zraka moraju biti u neoštećenom tanjurastom kućištu (oštećenja od tuče dovode do nepouzdanih mjerenja i mogućeg pregaranja senzora)

Koliki je radni vijek sustava?

Data logger, modem i PC traju 5-10 godina.
Senzori traju 3-10 godina. Oštećuje ih tuča, udar groma i sl.

Jesu li rezervni dijelovi sustava lako dostupni?

Da, u pitanju su standardni senzori koji se u istom obliku proizvode godinama i dostupni su 10 godina nakon prestanka proizvodnje. Oštećeni senzor se zamijeni jednostavnim mehaničkim postavljanjem na predviđeno mjesto i spajanjem odgovarajućih izlaznih kablova na predviđeno mjesto na data loggeru.

Koji je rok za isporuku uplaćene postaje?

3-5 tjedna (ili za nekoliko dana ako se postaja sastoji od svih standardnih dijelova koje Alcina ima uvijek u uredu).

Mogu li dobiti sustav koji je prilagođen mojim potrebama?

Da, većina sustava se konfigurira prema korisnikovim potrebama i budžetu.

Mogu li koristiti dijelove sustava drugih proizvođača sa novim sustavom?

Da, no integracija postojećih komponenti može biti komplicirana i skupa – korisnik se mora konzultirati sa Alcina d.o.o.

Mogu li spojiti više postaja na isti PC i softver?

Da, softver za PC podržava neograničeni broj postaja i prikazuje njihove podatke. Ako korisnik ima puno postaja i želi koristiti složene postupke obrade velikog broja podataka (profesionalna meteorologija ili usluge konzultanata za agro-zaštitu) tada PC na kojem je softver ipak mora imati dovoljno brz procesor i HD – preporučujemo konzultirati Alcina d.o.o. za ovakve aplikacije i odabir PC-a.

Radi li softver samo na Windows OS?

Software radi i na Linux, UNIX, iOSu – instalacija i cijene su neznatno različite.