Primjena Broj senzora Komunikacija podataka Orijentacijska razina cijene (Euro s PDV-om) Napomena
Mini meteorološka postaja za kućnu uporabu
Prikladna za kućnu upotrebu
5 RF (interna radio stanica) 550 Za kućnu uporabu, udaljenost senzora i PC-a na kojem je prikaz podataka je do 50 m; moguće očitavanje mjerenja i na displayu na samoj stanici
Mini meteorološka postaja sa prijenosom podataka na neograničenu udaljenost
Prikladna za kućnu upotrebu
6 GSM/GPRS/UMTS/4G 900 Udaljenost između senzora i PC-a je neograničena, podaci se šalju javnom bežičnom mrežom, korisnik mora unajmiti uslugu prijenosa podataka
Mini meteorološka postaja sa prijenosom podataka na ograničenu udaljenost 4 – 8 RF (interna radio stanica) 850 Udaljenost između senzora i PC-a je ograničena na 250m s direktnom vidljivosti (nema mehaničkih prepreka između postaje i PC-a)
Mini meteorološka postaja sa prijenosom podataka na neograničenu udaljenost 4 – 8 GSM/GPRS/UMTS/4G 1050 Udaljenost između senzora i PC-a je neograničena, podaci se šalju javnom bežičnom mrežom, korisnik mora unajmiti uslugu prijenosa podataka
Profesionalna meteorološka postaja sa prijenosom podataka na neograničenu udaljenost 4 – 16 GSM/GPRS/UMTS/4G 1600 Udaljenost između senzora i PC-a je neograničena, podaci se šalju javnom bežičnom mrežom, korisnik mora unajmiti uslugu prijenosa podataka
Profesionalna meteorološka postaja sa prijenosom podataka na neograničenu udaljenost; Klasa točnosti “World Meteorological Organisation” 4 – 16 GSM/GPRS/UMTS/4G 8000 – 12000 Udaljenost između senzora i PC-a je neograničena, podaci se šalju javnom bežičnom mrežom, korisnik mora unajmiti uslugu prijenosa podataka
Profesionalna meteorološka postaja sa senzorima WMO klase, kalibracijske točnosti i sljedivosti 6 – 50 GSM/GPRS/UMTS/4G 10000 – 15000 Udaljenost između senzora i PC-a je neograničena, podaci se šalju javnom bežičnom mrežom, korisnik mora unajmiti uslugu prijenosa podataka