Shema sustava

Meteorološka postaja sa senzorima, data loggerom (ugrađenim računalom) i bežičnim modemom za prijenos podataka Bežična komunikacija podataka PC računalo sa softverom za prikaz podataka
Mini meteorološka postaja i meteorološka postaja RF komunikacija (besplatna, domet do 250m, moguća ugradnja repetitora za povećanje dometa no treba osigurati napajanje strujom repetitora)

Osnovni softver za prikaz i pohranu podataka na PC-u

Software za predviđanje meteoroloških prilika

Software za predviđanje razvoja odabranih štetnika i biljnih bolesti

Profesionalna meteorološka i profesionalna meteorološka postaja GSM/EDGE/GPRS/UMTS/4G – potrebna pretplata na prijenos podataka neke telekom firme

Software za prikaz i pohranu i obradu podataka na PC-u

Software za modeliranje podataka i meteoroloških prilika