Senzor evaporacije

Senzor mjeri količinu vode koja isparava sa jedinične površine. Parametri dobiveni ovim senzorom su važni za procjenu kada i koliko navodnjavanja je potrebno.

E-100 mjerač isparavanja (evaporacije) i posuda za isparavanje:
Dimenzije:

  • visina: 27 1/2 inča
  • promjer: 8 inča
  • plovak: 4 inča promjer plastike

Potenciometar:

  • točnost: 0.25%
  • rotacija: kontinuirana
  • otpor: 1000 oma
  • radna temperatura: -40 ° C – +60 ° C

Ovaj senzor tj. naprava zahtijeva prisutnost kontinuiranog reguliranog dotoka vode. Naime, senzor/naprava mjeri pad razine vode na jediničnoj površini zbog temperature, UV zračenja, vjetra i relativne vlažnosti zraka. Kako voda hlapi iz cilindra senzora/naprave potrebno je osigurati regulirano i dolijevanje poznate količine vode. Regulaciju upravljanja ovim senzorom/napravom mogu provoditi samo data loggeri koji imaju upravljačke izlaze koji reguliraju rad ventila za dotok vode. Ovaj senzor je vrlo bitan za procjenu potrebe navodnjavanja.