Data logger sa GPRS modemom


Data logger

Data logger je računalo koje prikuplja parametre izmjerene pomoću senzora koji su spojeni na ulaze data loggera. Data logger izmjerene parametre pripremi i pomoču GPRS modema pošalje na korisnikovo računalo. Data logger ima i izlaze preko kojih može upravljati sa uređajima koji su spojeni na njega, npr. ventilima za navodnjavanje.

Data Logger X16 za prikupljanje podataka (računalo u meteorološkoj stanici):

  • 20 analognih ulaznih i izlaznih kanala
  • proširivo i do 200 kanala
  • 4 naponska izlaza za napajanje senzora
  • 4 ulazna kanala za impulse (brojači)
  • 6 digitalnih kontrolnih izlaza
  • niska potrošnja energije
  • velika interna memorija za podatke i Software

Data logger je u IP67 industrijskom kućištu koje je otporno na sve meteorološke uvijete. Kućište je zaključano radi zaštite od vandalizma i neovlaštenog otvaranja. U kućištu je i industrijski GPRS modem koji garantira stabilnost i sigurnost bežične komunikacije sa racunalom korisnika ili server računalom Alcine.