Alcina agrometeorološka stanica je u osnovi automatizirani sustav za prikupljanje podataka iz okoliša. Stanica kontinuirano prikuplja izlazne električne veličine sa brojnih senzora koji su spojeni na stanicu.  Ovi podaci se bežičnom komunikacijom šalju na računalo gdje se memoriraju, statistički obrađuju i na razne načine prikazuju. Izmjereni parametri se u Alcina softwareu uvrštavaju u model razvoja bolesti ili štetnika te rezultati modela prikazuju rizik razvoja bolesti i štetnika na određenom nasadu.

Korisnik na temelju rezultata modela dobiva uvid u stupanj razvoja bolesti ili štetnika. Na temelju ovih informacija korisnik može pravovremeno i prikladno tretirati svoje nasade kako bi suzbio razvoj bolesti ili štetnika. Podaci dobiveni od agrometeorološke stanice služe i za donošenje odluka o navodnjavanju te primjeni agrotehničkih mjera u skladu sa klimatskim uvjetima vašeg nasada.

Alcina software prikuplja, prenosi podatke i ima razvijen niz modela za prognozu razvoja biljnih bolesti i štetnika za jabuke, kruške, višnje, trešnje, krumpir, rajčicu i maslinu.